SUMMER TIME - tábor, který osloví!

Nabídka na léto 2016 - 23. ročník

dětský tábor - letní dětský tábor SUMMER TIME
tábor - letní dětský tábor SUMMER TIME

DVĚ DESETILETÍ ÚSPĚŠNÝCH TÁBORŮ. Již celé generace se mohou pochlubit tím, že nezanedbatelnou část svého dospívání s hrdostí spojuje s malebným koutem jižních Čech, kde se od roku 1994 pořádá dětský tábor SUMMER TIME. Zde se již po léta formují pevné charaktery a trvalá přátelství, hrají se nápadité hry, pěstují se nejrůznější sporty a současně probíhá moderní výuka angličtiny, vedená certifikovanými zahraničními lektory. Mnozí z našich malých táborníků jsou dnes ostřílenými vedoucími, kteří se k nám vracejí stejně rádi jako v dětských letech. O mimořádné oblibě letního tábora SUMMER TIME svědčí i řada referencí.

ATRAKTIVNÍ PROSTŘEDÍ. Chatový areál, ve kterém náš dětský tábor již léta pořádáme, se nachází v srdci malebné jihočeské krajiny. Leží obklopen lesy nedaleko řeky Lužnice, zhruba uprostřed mezi městy Tábor a Bechyně. Poblíž přetíná řeku slavný empírový řetězový most, nejstarší ve střední Evropě, a přímo u této národní technické památky děti často dovádějí ve vodě. Kromě koupání využíváme řeku také k plavbě na pramicích. Les je zase výborným místem pro pořádání nejrůznějších her. Výjimečná poloha areálu zaručuje nerušený klid a hřiště na fotbal, volejbal a stolní tenis zase skýtají prostor pro všelijaká sportovní zápolení. U prostorného táborového ohniště se často soutěží a zpívá. Klubovny jsou uzpůsobeny pro výuku angličtiny, ale současně vybaveny i pro pořádání diskoték, různých vystoupení a promítání filmů.

dětský tábor - letní dětský tábor SUMMER TIME

JAZYKOVÁ KOMPETENCE. Angličtina je stěžejní náplní celého dopoledne. Moderní trendy vedou k tomu, aby se české děti seznámily s angličtinou ještě před tím, než se jí ve škole začnou povinně od 3. třídy učit. Náš tábor z této premisy vychází a usiluje o to, aby děti v každé věkové kategorii dostaly odpovídající příležitost rozšířit si svoje jazykové dovednosti. V průběhu celého pobytu se děti intenzivně věnují angličtině.

ANGLIČTINA, KTERÁ ZAUJME. Jazyková výuka vedená výhradně rodilými mluvčími, je koncipována pro každý oddíl zvlášť a přizpůsobena různým znalostem i věku. Využívá se nenásilných a poutavých forem výuky, aby se děti necítily znechuceny jako někdy ve škole. Patří mezi ně i různé hry, soutěže, písničky a další zábavné aktivity, a to zejména u mladších dětí. Nejmenší školáčci se tak s jazykem nejen seznámí, ale prostřednictvím her je SUMMER TIME výrazně motivuje k vytvoření pozitivního vztahu k angličtině, který je bude nadále provázet i ve škole při studiu. Starší už absolvují systematickou jazykovou průpravu s častým střídáním výukových aktivit s těžištěm v neustálé konverzaci.

SMYSLUPLNÁ VÝUKA. Záměrem je zvýšit přitažlivost cizího jazyka pro nejmladší děti a ostatním rozšířit jejich komunikační dovednosti. Každý oddíl má z tohoto důvodu dva vedoucí, z nichž jeden je rodilý mluvčí a vede dopolední výuku, zatímco druhý, český vedoucí, vede odpoledne oddíl vstříc celotáborové hře či sportovním disciplínám. Oba ovšem participují na všech složkách programu, a proto český vedoucí s výbornou znalostí angličtiny působí dopoledne jako asistent ve výuce, zatímco rodilý mluvčí se odpoledne aktivně zapojuje do realizace her a sportovních aktivit.

letní tábor - letní dětský tábor SUMMER TIME
tábory - letní dětský tábor SUMMER TIME

TÁBOR PRIMA DĚTÍ. Čím si v minulých letech získal SUMMER TIME svoji popularitu? Základem úspěchu je kooperace dětí různých věkových kategorií od 6 do 16 let, ovšem zařazení do oddílů odpovídá diferenciaci podle věku a úrovně jazykových znalostí. U nejmladších předpokládáme minimálně znalost čtení a psaní. Starší děti u nás srovnávají nejen své zkušenosti z jiných táborů, ale především z předchozích let, neboť mnohé z nich k nám jezdí každoročně. Zvláštní kouzlo má SUMMER TIME pro ty, kteří jsou poprvé delší dobu bez rodičů. A třebaže cestovní kancelář SYKA AGENCY a. s. sídlí v Praze, rozhodně neplatí, že by s námi jezdily jen děti z hlavního města. Naopak – setkávají se tu kamarádi z různých koutů Čech, ale i z Moravy a často k nám jezdí také děti z cizích zemí, například z Rakouska, Švýcarska, Velké Británie či Francie.

letní tábory - letní dětský tábor SUMMER TIME

BOHATÝ TÁBOROVÝ PROGRAM. Každodenní intenzivní výuka je myslitelná pouze tehdy, jestliže se děti odreagují hodnotnou zábavou, přičemž jednoznačně preferujeme model pestré palety aktivního odpočinku. Dopolední angličtinu střídá odpolední a večerní sportování a především jedinečná celotáborová hra, která všechny děti maximálně upoutá a samozřejmě také pobaví i poučí. Hra je rozdělena do několika etap, ve kterých starší i mladší děti často spolupracují na dosažení žádoucího výsledku.

CELOTÁBOROVÁ HRA. Tématem letošní hry jsou OSMITISÍCOVKY, což evokuje hned několik skutečností. Zcela jistě vás myšlenky hned zavedou do Himálaje na nejvyšší horu světa, Mount Everest. A asi si také vzpomenete na Edmunda Hillaryho a Tenzinga Norgaye, kteří Everest dobyli první. Ale určitě si představíte zasněžené vrcholy velehor někde vysoko v mracích. Možná vás napadne i Yetti! A ti z vás, kteří už někdy podnikli nějakou horskou túru, si umějí představit tu námahu, ale i nadšení z překonání překážek, nespoutané přírody a úchvatných výhledů. Takové zážitky i mnoho dalšího v sobě skrývají Himálaje - domov hor přesahujících magickou výšku 8 tisíc metrů nad mořem. Nejvyšší hory světa letos čekají právě na nás! Jak už je na SUMMER TIME zvykem, můžete se opět těšit na zcela originální příběh, plný napětí a nečekaného dobrodružství. Jako každoročně je připravena spousta tradičních i nových poznávacích a bojových her obohacených prvky osobnostní a sociální výchovy.

AKTIVNÍ ODPOČINEK. Vedle výuky angličtiny a soutěžení v celotáborové hře mají děti plno příležitostí k rozvíjení svých dovedností. K přednostem tábora SUMMER TIME patří bezesporu schopnost přizpůsobit se zájmům dětí v řadě oblastí, které jsou dané ambicemi každého jednotlivce. Přispívá k tomu samozřejmě také půvabná jihočeská příroda. Zvolna plynoucí Lužnice, která byla v tomto úseku v roce 2012 vyhlášena Evropskou významnou lokalitou a následně přírodní památkou, je často přímým svědkem i partnerem dětí v řadě činností, které s vedoucími podnikají. Možná vás překvapí, že zde žije řada vzácných a chráněných živočichů. Lesy a louky obklopující areál jsou zase výborným místem pro pořádání nejrůznějších her i kratších procházek. Plavba na pramicích, s níž se mnohé děti setkávají poprvé v životě, je pro jednoho romantickou projížďkou, pro druhého dokonce napínavým závodem, ve kterém je třeba koncentrovat všechny síly. Koupání v řece patří stejně jako fotbal, volejbal, přehazovaná, vybíjená či stolní tenis k tradičnímu sportovnímu vyžití, oblíbenou formou zábavy jsou také kriket, frisbee, softball nebo pétanque. Víceúčelová klubovna slouží k promítání filmů i k pořádání oblíbených diskoték. Tanec již dávno není jedinou náplní večerní zábavy, osvědčilo se nám například v současnosti tolik populární karaoke nebo talentové show. Naším cílem je děti nejenom pobavit, ale snažíme se z nich vychovávat osobnosti se zdravým sebevědomím, se zodpovědností za své chování a s kladným vztahem k druhým.

letní tábor - letní dětský tábor SUMMER TIME
tábory - letní dětský tábor SUMMER TIME

POZNÁVACÍ VÝLET. Jedno odpoledne je věnováno výletu autobusem za krásami jižních Čech. I v průběhu celé cesty zůstává ve středu našeho zájmu angličtina. Děti se prostřednictvím her a poutavého anglického výkladu seznámí s místními pamětihodnostmi a dalšími zajímavostmi. V rámci výletu čeká děti například návštěva historických sklepení města Tábora či plavba parníkem po Vltavě z hradu Zvíkova na zámek Orlík nebo z Týna nad Vltavou do Podolska, kde původně stával náš Stádlecký řetězový most. Již vícekrát jsme navštívili lázeňské městečko Bechyni a podlehli romantickému kouzlu zříceniny gotického hradu v Dobronicích. Úspěch sklidil také nádherný rozhled z věže zámku Hluboká nad Vltavou a návštěva zoologické zahrady, kde nás pobavilo dovádění surikat, či královské město Písek, kde jsme za zvuků Kaplanovy turbíny obdivovali nejstarší veřejnou vodní elektrárnu v Čechách a na přilehlém ostrůvku jsme si uspořádali bohatý piknik. Naposledy jsme si udělali nejedno selfie před romantickým vodním zámkem Červená Lhota a dozvěděli se, proč se jeho původně bílá barva změnila na červenou.

OPTIMÁLNÍ TERMÍNY. Zkušenost nás postupem let vedla k pořádání kratších turnusů, protože při delším pobytu starší děti ztrácejí soustředěnost a mladším se už nezakrytě stýská po rodičích. Chceme-li zachovat tempo a úroveň intenzivní výuky jazyka, nelze děti zatížit kupříkladu dvěma týdny nepřetržitého učení. Naopak celotáborová hra je flexibilní a dokáže se snadno přizpůsobit soudobému trendu efektivního využívání času. Naše turnusy jsou tedy devítidenní (osmidenní). Věříme proto, že letošní 23. ročník bude tak úspěšný, jako to můžeme říci o letech předešlých.

SUMMER TIME 2016 se bude konat v těchto termínech:

Turnus Termín Cena
I. od 1. července do 9. července 2016 4870,- Kč
II. od 9. července do 17. července 2016 4870,- Kč
III. od 17. července do 24. července 2016 4470,- Kč

Na poukaz může přispět podnik, odbory nebo například i zdravotní pojišťovna. Cena zahrnuje DPH.

Nahoru    Další

V případě Vašeho zájmu Vám rádi podáme další informace a poskytneme přihlášky:

SYKA AGENCY a.s., cestovní kancelář, Křenova 438/7, 162 00 Praha 6, Email: email@detskytabor.cz
Pavel Jahelka, garant programu, Tel.: 602 326 747 nebo 223 010 176
Ing. Josef Syka, odpovědný zástupce, Tel.: 602 255 859
Ing. Tereza Škofová, hlavní vedoucí, Tel.: 602 398 303

Najdete nás také na Facebooku a Twitteru

Copyright © 1994 - 2016 SUMMER TIME, Last modified: 05-01-2016