SUMMER TIME ADVENTURE CAMP

Nabídka na léto 2017 - 24. ročník

dětský tábor - letní dětský tábor SUMMER TIME
tábor - letní dětský tábor SUMMER TIME

DVĚ DESETILETÍ ÚSPĚŠNÝCH TÁBORŮ. Již celé generace se mohou pochlubit tím, že nezanedbatelnou část svého dospívání s hrdostí spojuje s malebným koutem jižních Čech, kde se od roku 1994 pořádá letní dobrodružný tábor SUMMER TIME. Zde se již po léta formují pevné charaktery a trvalá přátelství mezi dětmi z různých zemí, hrají se nápadité hry, pěstují se nejrůznější sporty a to vše probíhá primárně v angličtině pod vedením rodilých mluvčích. Odstranění jazykové bariéry výrazně přispívá k mimořádné oblibě tábora SUMMER TIME mezi jeho českými i zahraničními účastníky.

ATRAKTIVNÍ PROSTŘEDÍ. Rekreační areál, ve kterém náš tábor již léta pořádáme, se nachází v srdci malebné jihočeské krajiny. Leží obklopen lesy nedaleko řeky Lužnice, zhruba uprostřed mezi městy Tábor a Bechyně. Řeka, lesy a louky v našem okolí vytvářejí jedinečný biotop, ve kterém se můžeme setkat s řadou vzácných živočichů, a zároveň je často využíváme k řadě svých dobrodružství. Poblíž přetíná řeku slavný empírový řetězový most, nejstarší ve střední Evropě. Výjimečná poloha areálu zaručuje nerušený klid a hřiště na fotbal, volejbal a stolní tenis zase skýtají prostor pro všelijaká sportovní zápolení. U táborového ohniště se často soutěží a zpívá. Prostorné klubovny poslouží za špatného počasí, ale jsou vybaveny i pro pořádání diskoték, různých vystoupení a promítání filmů.

letní tábor - letní dětský tábor SUMMER TIME
tábory - letní dětský tábor SUMMER TIME

JAZYKOVÁ KOMPETENCE. Angličtina je paralelně s češtinou běžným dorozumívacím jazykem po celou dobu tábora. Moderní trendy vedou k tomu, aby se děti seznámily s angličtinou ještě před tím, než se jí ve škole začnou povinně od 3. třídy učit, a ve vyšším školním věku už jazykově více pokročilé děti potřebují co nejširší příležitost pro další uplatnění angličtiny mimo školu. Náš tábor z této premisy vychází a usiluje o to, aby děti v každé věkové kategorii dostaly odpovídající příležitost rozšířit si svoje jazykové dovednosti. V průběhu celého pobytu proto děti při všech aktivitách komunikují přednostně v angličtině.

tábory - letní dětský tábor SUMMER TIME

ANGLIČTINA, NIKOLI VÝUKA. Neustálé zapojení zahraničních lektorů do veškerého táborového dění zaručuje nenásilný kontakt s angličtinou, která se tak stává přirozeným komunikačním prostředkem. Odborné vedení jazyka je vyhrazeno rodilým mluvčím a je koncipováno pro každý oddíl zvlášť, aby se nároky přizpůsobily různým znalostem i věku. Angličtina přítomná v různých hrách, soutěžích, písničkách a dalších zábavných aktivitách působí jako jejich samozřejmá součást, zejména u mladších dětí. Nejmenší školáčci se tak s jazykem nejen seznámí, ale prostřednictvím her je SUMMER TIME výrazně motivuje k vytvoření pozitivního vztahu k angličtině, který je bude nadále provázet i ve škole při studiu. Starší už absolvují systematickou jazykovou průpravu s častým střídáním různě náročných aktivit s těžištěm v neustálé konverzaci. Záměrem je zvýšit přitažlivost cizího jazyka pro nejmladší děti a ostatním rozšířit jejich komunikační dovednosti. Každý oddíl má z tohoto důvodu dva vedoucí, z nichž jeden je rodilý mluvčí a druhý Čech s výbornou znalostí angličtiny. Oba dva tvoří sehraný tým a společně připravují pro děti všechny hry, sportovní aktivity a nejrůznější adventures.

letní tábory - letní dětský tábor SUMMER TIME

TÁBOR PRO KAŽDÉHO. Čím si v minulých letech získal SUMMER TIME svoji popularitu? Základem úspěchu je kooperace dětí různých věkových kategorií od 6 do 17 let, ovšem zařazení do oddílů odpovídá i diferenciaci podle úrovně jazykových znalostí, protože veškerý táborový program probíhá v angličtině. U nejmladších předpokládáme minimálně znalost čtení a psaní. Starší děti u nás srovnávají nejen své zkušenosti z jiných táborů, ale především z předchozích let, neboť mnohé z nich k nám jezdí každoročně. Zvláštní kouzlo má SUMMER TIME pro ty, kteří jsou poprvé delší dobu bez rodičů. A třebaže cestovní kancelář SYKA AGENCY a. s. sídlí v Praze, rozhodně neplatí, že by s námi jezdily jen děti z hlavního města. Naopak – setkávají se tu kamarádi z různých koutů Čech, ale i z Moravy a často k nám jezdí také děti z cizích zemí, například z Rakouska, Švýcarska, Velké Británie či Francie.

tábory - letní dětský tábor SUMMER TIME
letní tábor - letní dětský tábor SUMMER TIME

ADVENTURE CAMP. Pod pojmem „adventure“ si český čtenář nejspíš představí různá dobrodružství. Tak tomu pojmu nejčastěji rozumíme a dobrodružné hry byly a i nadále budou páteří našich táborových aktivit. Ovšem v angličtině tento termín znamená víc. Jedná se o pestrou paletu činností, které vybočují ze všední každodennosti. V tomto směru má SUMMER TIME ambice nabídnout víc než jiné pobyty zaměřené na angličtinu, protože zážitky z „adventures“ tvoří jádro celého táborového programu. Jistě si každý dovede představit, že např. rekreační sportovní utkání sice přináší příjemnou podobu aktivního odpočinku a radost ze hry, ale turnaj, ve kterém před zraky širokého publika soupeří několik družstev, aby ze sebe hráči vydali vše, a do poslední chvíle není díky jejich mimořádnému nasazení zřejmé, jaké bude konečné umístění, znamená pro všechny zúčastněné vysokou míru koncentrace, vzrušení a jedinečného prožitku. Takto chápejme význam „adventures“, přičemž rozhodně nezůstaneme jen u sportu. A zcela specifickými „adventures“ jsou nejen poznávací výlety do okolí, ale i originální náměty každého ročníku. Atraktivní výlety mají tradičně vysokou úroveň danou jak výběrem turisticky přitažlivých cílů, tak i odpovídajícím anglickým výkladem. Každoroční téma vybíráme právě tak, aby přímo evokovalo dobrodružství, která děti pohltí. Letos nás do svého světa zavedou VIKINGOVÉ.

OPTIMÁLNÍ TERMÍNY. Zkušenost nás postupem let vedla k pořádání kratších turnusů, protože při delším pobytu starší děti ztrácejí soustředěnost a mladším se už nezakrytě stýská po rodičích. Chceme-li zachovat tempo a úroveň, je týden ideální doba, po kterou se děti zvládají koncentrovat, a nepřetržitý kontakt s cizím jazykem pro ně představuje zvládnutelnou zátěž. Naše turnusy jsou tedy osmidenní. Věříme proto, že letošní 24. ročník bude tak úspěšný, jako to můžeme říci o letech předešlých.

SUMMER TIME 2017 se bude konat v těchto termínech:

Turnus Termín Cena
I. od 2. července do 9. července 2017 5170,- Kč
II. od 9. července do 16. července 2017 5170,- Kč
III. od 16. července do 23. července 2017 5170,- Kč

Na poukaz může přispět podnik, odbory nebo například i zdravotní pojišťovna. Cena zahrnuje DPH.

Nahoru    Další

V případě Vašeho zájmu Vám rádi podáme další informace a poskytneme přihlášky:

SYKA AGENCY a.s., cestovní kancelář, Křenova 438/7, 162 00 Praha 6, Email: email@detskytabor.cz
Pavel Jahelka, garant programu, Tel.: 602 326 747 nebo 223 010 176
Ing. Josef Syka, odpovědný zástupce, Tel.: 602 255 859
Ing. Tereza Škofová, hlavní vedoucí, Tel.: 602 398 303

Najdete nás také na Facebooku, Instagramu a Twitteru

Copyright © 1994 - 2017 SUMMER TIME, Last modified: 05-01-2017