SUMMER TIME ADVENTURE CAMP

Nabídka na léto 2023 – jubilejní 30. ročník

Tři desetiletí úspěšných táborů

Již celé generace se mohou pochlubit tím, že nezanedbatelnou část svého dospívání s hrdostí spojuje s malebným koutem jižních Čech, kde se od roku 1994 pořádá letní anglický dobrodružný tábor SUMMER TIME. Zde se již po léta formují pevné charaktery a trvalá přátelství mezi dětmi z různých koutů naší republiky i jiných zemí, hrají se nápadité hry, pěstují se nejrůznější sporty a to vše probíhá primárně v angličtině pod vedením rodilých mluvčích. Odstranění jazykové bariéry a přítomnost anglických lektorů výrazně přispívá k mimořádné oblibě tábora SUMMER TIME mezi všemi jeho účastníky.

Atraktivní prostředí

Rekreační areál, ve kterém náš tábor již léta pořádáme, se nachází v srdci malebné jihočeské krajiny. Leží obklopen lesy nedaleko řeky Lužnice, zhruba uprostřed mezi městy Tábor a Bechyně. Řeka, lesy a louky v našem okolí vytvářejí jedinečný biotop, ve kterém se můžeme setkat s řadou vzácných živočichů, a zároveň je často využíváme k řadě svých dobrodružství. Poblíž přetíná řeku slavný empírový řetězový most, nejstarší ve střední Evropě. Výjimečná poloha areálu zaručuje nerušený klid a hřiště na fotbal, volejbal a stolní tenis zase skýtají prostor pro všelijaká sportovní zápolení. U táborového ohniště se často soutěží a zpívá. Prostorné klubovny poslouží za špatného počasí, ale jsou vybaveny i pro pořádání diskoték, různých vystoupení a promítání filmů.

Jazyková kompetence

Angličtina je paralelně s češtinou běžným dorozumívacím jazykem po celou dobu tábora. Moderní trendy vedou k tomu, aby se děti seznámily s angličtinou ještě před tím, než se jí ve škole začnou zpravidla od 3. třídy učit, a ve vyšším školním věku už jazykově více pokročilé děti potřebují co nejširší příležitost pro další uplatnění angličtiny mimo školu. Náš letní tábor z této premisy vychází a usiluje o to, aby děti v každé věkové kategorii dostaly odpovídající příležitost rozšířit si svoje jazykové dovednosti. V průběhu celého pobytu proto děti při všech aktivitách komunikují přednostně v angličtině.

Angličtina, nikoli výuka

Neustálé zapojení zahraničních lektorů do veškerého táborového dění zaručuje nenásilný kontakt s angličtinou, která se tak stává přirozeným komunikačním prostředkem. Odborné vedení jazyka je vyhrazeno rodilým mluvčím a je koncipováno pro každý oddíl zvlášť, aby se nároky přizpůsobily různým znalostem i věku. Angličtina přítomná v různých hrách, soutěžích, písničkách a dalších zábavných aktivitách působí jako jejich samozřejmá součást, zejména u mladších dětí. Nejmenší školáčci se tak s jazykem nejen seznámí, ale prostřednictvím her je SUMMER TIME výrazně motivuje k vytvoření pozitivního vztahu k angličtině, který je bude nadále provázet i ve škole při studiu. Starší už absolvují systematickou jazykovou průpravu s častým střídáním různě náročných aktivit s těžištěm v neustálé konverzaci. Záměrem je zvýšit přitažlivost cizího jazyka pro nejmladší děti a ostatním rozšířit jejich komunikační dovednosti. Každý oddíl má z tohoto důvodu dva vedoucí, z nichž jeden je rodilý mluvčí a druhý Čech s výbornou znalostí angličtiny. Oba dva tvoří sehraný tým a společně připravují pro děti všechny hry, sportovní aktivity a nejrůznější adventures.

Tábor pro každého

Čím si v minulých letech získal SUMMER TIME svoji popularitu? Základem úspěchu je kooperace dětí různých věkových kategorií od 6 do 17 let, ovšem zařazení do oddílů odpovídá i diferenciaci podle úrovně jazykových znalostí, protože většina táborového programu probíhá v angličtině. U nejmladších předpokládáme minimálně znalost čtení a psaní. Starší děti u nás srovnávají nejen své zkušenosti z jiných táborů, ale především z předchozích let, neboť mnohé z nich k nám jezdí každoročně. Zvláštní kouzloSUMMER TIME pro ty, kteří jsou poprvé delší dobu bez rodičů. A třebaže cestovní kancelář SYKA AGENCY a. s. sídlí v Praze, rozhodně neplatí, že by s námi jezdily jen děti z hlavního města. Naopak – setkávají se tu kamarádi z různých koutů Čech, ale i z Moravy a často k nám jezdí také děti z cizích zemí, například z Rakouska, Švýcarska, Velké Británie či Francie.

Adventure camp

Pod pojmem adventure si český čtenář nejspíš představí různá dobrodružství. Tak tomu pojmu nejčastěji rozumíme a dobrodružné hry byly a i vždy budou páteří našich táborových aktivit. Ovšem v angličtině tento termín znamená víc. Jedná se o pestrou paletu činností, které vybočují ze všední každodennosti. V tomto směru má SUMMER TIME ambice nabídnout víc než jiné pobyty zaměřené na angličtinu, protože zážitky z adventures tvoří jádro celého táborového programu. Jistě si každý dovede představit, že např. rekreační sportovní utkání sice přináší příjemnou podobu aktivního odpočinku a radost ze hry, ale turnaj, ve kterém před zraky širokého publika soupeří několik družstev, aby ze sebe hráči vydali vše, a do poslední chvíle není díky jejich mimořádnému nasazení zřejmé, jaké bude konečné umístění, znamená pro všechny zúčastněné vysokou míru koncentrace, vzrušení a jedinečného prožitku. Takto chápejme význam adventures, přičemž rozhodně nezůstaneme jen u sportu. A zcela specifickými adventures jsou nejen poznávací výlety do okolí, ale i originální náměty každého ročníku. Atraktivní výlety mají tradičně vysokou úroveň danou jak výběrem turisticky přitažlivých cílů, tak i odpovídajícím anglickým výkladem. Každoroční téma vybíráme právě tak, aby přímo evokovalo dobrodružství, která děti pohltí. Letos nás společně čeká napínavá HONBA ZA METEOREM na motivy stejnojmenného románu Julese Verna. Vědeckofantastický příběh o meteoru, který je celý ze zlata, nám umožní prožít nejedno dobrodružství, ale také nahlédnout do vesmíru i hlouběji poznat zákonitosti vztahů mezi lidmi a národy.

Pro rezervaci klikněte na termín

Turnus Termín Cena
I. Od 2. července do 9. července 2023 6 490,- Kč
II. Od 9. července do 16. července 2023 6 490,- Kč
III. Od 16. července do 23. července 2023 6 490,- Kč

Optimální termíny

Zkušenost nás postupem let vedla k pořádání kratších turnusů, protože při delším pobytu starší děti ztrácejí soustředěnost a mladším se už nezakrytě stýská po rodičích. Chceme-li zachovat tempo a úroveň, je týden ideální doba, po kterou se děti zvládají koncentrovat, a nepřetržitý kontakt s cizím jazykem pro ně představuje zvládnutelnou zátěž. Naše turnusy jsou tedy osmidenní. Věříme proto, že letošní již 30. ročník bude tak úspěšný, jako to můžeme říci o letech předešlých.

Adventure camp

Rezervovat