Další důležité informace

Motivace a inspirace

Vzhledem k tomu, že angličtina je přirozenou součástí táborového programu, není potřeba používat výukové techniky, které by dětem něčím připomínaly školu. Děti tak cizí jazyk neustále vnímají a skutečně se mu učí, i když se bezprostředně soustředí na něco jiného, zpravidla na hru či jiné táborové aktivity. Skladba her je záměrně koncipována vyváženě, aby byly rovnoměrně zastoupeny aktivity akční i tvůrčí. Jinak řečeno – v průběhu dne děti střídavě sportují, něco vyrábějí a vymýšlejí, prožívají skutečná dobrodružství, nebo se jimi alespoň inspirují v rozvíjení vlastní fantazie, a jsou tak zaměstnané neustálým střídáním zajímavých činností. Jejich program je doslova nabitý a angličtina se pro ně stává samozřejmostí a zábavou, takže i ti ostýchaví se osmělí a zapojí se aktivně do konverzace.

UBYTOVÁNÍ A TÁBOROVÉ ZÁZEMÍ

Chaty sloužící k ubytování prošly pečlivou rekonstrukcí, patrnou především na vkusném obložení interiéru. Světlé barvy vytvářejí útulné prostředí, které dětem poskytuje nezbytné zázemí a komfort. Dva pokoje se čtyřmi a šesti lůžky doplňuje společná předsíň a veranda, k dispozici jsou elektrické zásuvky přímo na pokojích. Moderní sociální zařízení je vybaveno sprchami s teplou vodou a nabízí vysoký standard. Samozřejmostí je čistota a pravidelná modernizace prostor určených k přípravě pokrmů a ke stravování. Areál nabízí i dostatek dalších zastřešených prostor, využitelných za každého počasí. K nejrůznějším účelům slouží několik krytých teras různých velikostí a klubovna. Ke sportovnímu vybavení areálu patří vedle hřišť na fotbal a plážový volejbal mimo jiné rovněž pramice s plovacími vestami, stoly a pálky na stolní tenis, vybavení na pétanque, badminton, softball, kriket a na další hry.

DOPRAVA

Doprava na tábor i zpět je také jako každoročně zajištěna z Prahy kvalitními a luxusně vybavenými autobusy společnosti autobusy-dvorak.cz. Tato společnost nám poskytuje dopravu výhradně autobusy značek Mercedes a VDL, které splňují nejvyšší nároky na kvalitní a pohodlnou přepravu. Doprava autobusy není zahrnuta v ceně poukazu a cesta tam i zpět je zpoplatněna jednotnou částkou 500 Kč za obě cesty. Rodičům, kteří přivážejí děti přímo na tábor, je spolu s ostatními dokumenty k dispozici podrobný plánek, jak se do areálu dostanou. Chcete-li se již teď podívat, kde přesně se letní tábor SUMMER TIME nachází, poslouží vám tato mapa.

PROFESIONÁLNÍ ÚROVEŇ

Vedoucí oddílů – lektoři angličtiny jsou výhradně rodilí mluvčí a pocházejí z Anglie, USA, Kanady nebo Austrálie. Všichni jsou profesionály v oboru práce s dětmi, mnozí již řadu let vyučují angličtinu na českých školách. Vyžadujeme, aby byli minimálně absolventy International TEFL Certificate Training Program, který připravuje rodilé mluvčí angličtiny k výuce studentů a dětí a opravňuje vyučovat angličtinu jako cizí jazyk. Naši lektoři získali vzdělání na řadě prestižních zahraničních škol nebo jsou certifikováni pro výuku dětí renomovanými jazykovými agenturami, a to zejména prostřednictvím TEFL Worldwide Pragueteflworldwideprague.com, která je členem American Chamber of Commerce in the Czech Republic, Oxford TEFLoxfordtefl.com, náležíci k International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL) a v neposlední řadě The Language House TEFLthelanguagehouse.net. Také čeští vedoucí, pokud nejsou přímo pedagogy, procházejí náležitým školením. Jako o odbornících lze hovořit i o personálu kuchyně, který je zárukou kvalitního a pestrého stravování. Pitný režim je samozřejmě zajištěn 24 hodin denně. Zdravotníkem je vždy buď lékař, nebo osoba oprávněná k výkonu této funkce z titulu absolventa příslušného školení, zdravotní sestry nebo studenta medicíny minimálně po třetím ročníku. Je samozřejmé, že dohlíží i na účastníky užívající pravidelně léky. Každý den v průběhu tábora zveřejňujeme na Facebooku aktuální fotografie, aby rodiče měli neustálý přehled o veškerém dění. Naše reference i reakce na Facebooku svědčí o tom, že jsme si v uplynulých sezónách dovedli získat děti i rodiče.
Spojte se s námi

BEZPEČNOST NA TÁBOŘE

Bezpečnost všech účastníků tábora SUMMER TIME je jednou z našich hlavních priorit! Děti nikdy nezůstávají bez dozoru, samozřejmě i v noci a v době jejich osobního volna jsou určeni vedoucí, kteří na děti dohlížejí. Zvláště opatrní jsme při koupání, kde jedna zodpovědná osoba kontroluje přímo ve vodě maximálně 5 koupajících se dětí. Bezpečnost na lodích je optimálně zajištěna zvýšeným počtem vedoucích a také povinným vybavením plovacími vestami. A třebaže náš areál leží v blízkosti řeky Lužnice, je u nás bezpečnost při případné povodni zajištěna jak jeho polohou, tak účinnými preventivními opatřeními. Táborový program bývá často náročný, proto nikdy nezapomínáme na nezbytné chvíle odpočinku. Naši vedoucí každoročně absolvují školení o hygieně a ochraně zdraví při práci s dětmi. Krajská hygienická stanice pravidelně kontroluje jak způsobilost k práci s dětmi, tak dodržování všech norem stanovených pro ubytování a stravování, jak je patrné z protokolů, které zveřejňujeme na stránkách referencí. Přestože bezvýhradně dbáme na to, aby o děti bylo stále dobře postaráno, nezapomínáme na pojištění všech akcí. Naše cestovní kancelář je samozřejmě zákonně pojištěna proti úpadku.

KÁZEŇ NENÍ PŘEŽITEK

V dnešní době, kdy mezi dětmi přibývá projevů negativních postojů, jako je tzv. nemotivované násilí nebo šikana, dbáme velmi úzkostlivě na to, abychom se na našich táborech tohoto nebezpečí vyvarovali. Třebaže v tomto směru zatím naštěstí nemáme špatné zkušenosti, rozhodně možnost takových projevů nepodceňujeme. Zvažujeme, zda jsou konkrétní drobné konflikty mezi dětmi pouze běžným hašteřením, či zda by se mohlo jednat o náznaky společensky nebezpečného jednání. V takovém případě si vyhrazujeme právo zbavit každého, kdo by svým jednáním ohrožoval fyzické či duševní zdraví ostatních dětí, nároku na další pobyt na táboře a cítíme se povinni ho z rekreace vyloučit. Obdobně netolerujeme užívání žádných omamných látek, tedy ani kouření. Stejně tak dohlížíme na to, aby styky mezi chlapci a děvčaty nepřekročily rámec neškodné dětské romantiky. Možná se někomu zdáme zbytečně přísní, ale je třeba si uvědomit, že v podmínkách, kde se společně rekreuje větší množství dětí, je nezbytné udržet kázeň, aby byl spolehlivě zajištěn náš hlavní záměr – poskytnout ničím nenarušenou zábavu, poučení a radost všem dětem.
Adventure camp

Rezervovat