ADVENTURE CAMP - víc než dobrodružství

Slovo adventure lze do češtiny přeložit jako dobrodružství nebo také něco neobvyklého, čím lze vykročit za hranice všedního dne. Adventure je dosud nepoznaná krása, neprožitá zkušenost, nečekané setkání, mimořádný výkon, emocionální vypětí. Pro lepší srozumitelnost je můžeme rozdělit do několika skupin podle toho, jakou oblast dětských schopností rozvíjejí – adrenalin, estetika, adaptabilita, výkonnost, intelekt, tematický den, poznávací výlet. Některým adventures je vyhrazen celý den, jiné se v průběhu dne střídají a mnohé se často vhodně kombinují a doplňují.

ADRENALIN

Souhrnně tak označujeme zátěžové situace, v nichž se děti učí koncentraci i pohotovému jednání. Typickým příkladem, známým z tradičních táborů, je noční bojová hra, do které děti nastupují s napětím, nejistotou z tajemna, z neznáma, s potřebou současně se vyrovnat s tmou, s překvapením, se zadaným úkolem a hlavně s vlastním strachem. Někdy je to jen tzv. stezka odvahy, jindy mají dětí poslání, které je třeba splnit kupříkladu uprostřed temného nočního lesa. Hladina adrenalinu stoupá i nad hladinou řeky, zvláště tehdy, svlaží-li horký letní den pořádná vodní bitva, při které se všude létají naplněné balonky a prostor křižují přesně mířené gejzíry vodních pistolí. Co je to ovšem proti divoké jízdě na raftech od zříceniny v Dobronicích až pod most do Bechyně! Prvek nebezpečí a strachu je obsažený i v přelézání lanových překážek zavěšených na stromech a také při letu vzduchem na sedačkové kladce, který si každý rád znovu zopakuje. Mezi oblíbené bojové hry patří Highland War, ve které do poslední chvíle netušíte, jakou hodnost má váš protivník a zda se probojujete až k nepřátelskému králi, nebo vás čeká neodvratný osud poraženého. A což teprve Hunger Games, velkolepý souboj všech proti všem, do kterého se pouštíme všemožnými technikami, jimiž lze zasáhnout protivníka na dálku, a kde zvítězit může vždy jen jeden!

ESTETIKA

Jestliže zátěžové situace v dětech podporují produkci adrenalinu, pak spoluúčast na tvůrčích a uměleckých aktivitách, která prohlubuje estetické cítění dětí, vyvolává produkci endorfinů, navozujících pocit uspokojení a štěstí. Proto do této kategorie řadíme nejen umělecké počiny, k jakým lze počítat budování lesních pevností, zpěv s karaoke či populární talent show, kde každý může předvést, co dovede, ale také často velmi nápadité vizuální efekty. Mezi ně patří bláznivé převleky stejně jako Lightstick Night Walk, což je večerní průvod se svítícími tyčinkami, ze kterých děti dokážou vyrobit lampionům podobné předměty rozmanitých podob. K nočním světelným dobrodružstvím patří vedle tradičního Fireworku, při kterém každý užasne pohledem na zářivé jiskry několikrát obměněného ohňostroje, zejména Fire Show, jejíž protagonisté žonglují s hořícími koulemi tak, abychom spatřili ty nejfantastičtější zářivé tvary, které se vzápětí mizí, aby se mění v nové. A stínový svět zvířat nám prozradí, kolik tvorů dokážeme vyobrazit jen dvěma rukama, když vrhají stíny na zeď. Romantika na nás dýchne při nočním pozorování hvězd. S trochou šikovnosti zvládneme i stavění a zapalování ohňů ve tvaru hranic, pyramid a pagod. V oblíbených Photo Stories, kdy děti sestavují příběhy na daný námět, musejí vytvořit kompozice z toho, co samy vyfotografují. Asi časově nejnáročnější adventure z oblasti estetiky je barevný den, kdy bude na táboře všechno laděné třeba do oranžova – oblečení, tráva, stěny, vlajky, vlasy, toaletní papír, úsměvy vedoucích, nálada na diskotéce a snad i jídlo na talíři.

ADAPTABILITA

V neobvyklých situacích, na které se není možné připravit, děti poznávají samy sebe, učí se rozumět svým nedostatkům a nacházet cestu k jejich překonávání. Někomu na to postačí rozdělávání ohně a opékání buřtů či třeba trdelníku, jiní se otrkají při spaní pod širákem. Neobyčejné schopnosti získáme v rámci Superhero Day, ve kterém se každý musí chovat přesně podle charakteru svého hrdiny. No a nezapomeňme na dokonalého agenta 007, od něj si vypůjčíme některé z úžasných technických vynálezů, pohotové jednání a samozřejmě eleganci a humor! Své skutečné schopnosti prozměnu prověříme v dobrodružných výpravách po okolí. Vše výše uvedené se nám bude hodit do osvědčených her, jakými jsou Capture the Flag i Capture the Leader, kde dva týmy bojují o svoje vlajky či se snaží zajmout vedoucí protihráčů, nebo Treasure Hunt, při kterém malá družstva v omezeném časovém intervalu plní nejrůznější úkoly a bez angličtiny se při tom neobejdou. Podobně zaujme hra zvaná Letters to Pedro, kde probíhá souboj mezi zloději dopisů a pošťáky, kteří zoufale hledají ty správné adresáty. Zvláštní půvab této hry spočívá v sestavování družstev z nestejně starých dětí, což je nutí k vzájemné spolupráci a překonávání ostychu. A nezapomeňme na Casino Night! Tohle dobrodružství nás posadí čelem k hráčské vášni a celý tábor si může vyzkoušet zrádné nebezpečí hazardu.

VÝKONNOST

Jak už bylo řečeno, rekreační sport skutečným dobrodružstvím ještě není, ale docela jiné emoce vyvolávají sportovní turnaje, napínavé souboje a rozmanité příklady tréninku obratnosti. Nejlépe to dokládá táborová olympiáda zahrnující větší množství disciplín. V podobném duchu se nesou i napínavé závody na pramicích nebo orientační běh přírodou v okolí táborového areálu, která je pro tento účel jako stvořená. Přesný zásah je třeba nacvičit v lukostřelbě i v házení šipkami. Rovnováhu lze snadno ztratit při vodních hrách, ovšem ještě úspěšnější je v tomto směru tak zvaná Dry Pub – cvičení, při kterém se vám tak zamotá hlava, že vrávoráte jako opilec jdoucí právě z hospody. Ve výčtu nemůže chybět ani měření sil v nejrůznějších sportech, jakými jsou například volejbal, fotbal, přehazovaná, ping-pong, softball, kriket, frisbee či pétanque.

INTELEKT

Zdaleka ne každý si uvědomuje, jakou roli hrají v našem životě prožitky intelektuálních emocí. Ještě častější je to v životě dětí, které denně provázejí dílčí školní úspěchy i neúspěchy a s nimi prožitá radost i zklamání. Na táboře se jich rozhodně neptáme, jak jim vyšel výpočet matematické úlohy, ani po nich nechceme určit slovesnou třídu a vzor, naše úkoly jsou postavené na kreativním přístupu, který využívá jejich paměť a kombinační schopnosti stejně jako fantazii a pohotové jednání. Proto u nás nemohou chybět hlavolamy a luštění rozmanitých šifer v podobě obrazové i slovní. Na jazykovém táboře se přirozeně samy nabízejí soutěže v angličtině. Chceme, aby i ti slabší prožívali radost z dílčích úspěchů, proto zařazujeme i méně náročné disciplíny. Mezi ty populární u nás už dlouhá léta patří „Unlock the Code“.

DOBRODRUŽNÝ NÁMĚT 2023

Oba vedoucí, kteří mají na starosti každý oddíl, rodilý mluvčí i Čech, realizují pestrý program, který musí nejen nadchnout, ale zároveň musí být vhodný k tomu, aby si děti neustále zdokonalovaly angličtinu. Základní podmínkou úspěchu každého ročníku SUMMER TIME je proto jedinečné téma. Jeho charakter pokaždé evokuje určité dobrodružství a tomu se přizpůsobuje vše od použitých dekorací přes kostýmy vedoucích až po konkrétní aktivity. Letos nás čeká nejenom spousta dobrodružství, ale i řada zajímavostí při hře HONBA ZA METEOREM, která je inspirována nadčasovým románem zakladatele vědeckofantastické literatury Julese Verna. Přiblížení nějakého vesmírného tělesa k Zemi většinou vyvolává jen otázky spojené s možnou apokalypsou, ale Verne nám ukazuje i jiný úhel pohledu. Blížící se meteoroid je totiž celý ze zlata a představuje neuvěřitelné bohatství, které nejenom znamená vědeckotechnologickou výzvu, ale zároveň přináší řadu politických i morálních otázek, které jsou v jeho knize s humorným nadhledem popsány na modelech běžného lidského chování.

Na počátku našeho příběhu je nevinná hádka dvou astronomů – hvězdářů o prvenství objevu meteoru. Ta však je jen drobnou nesnází ve srovnání s tím, co má v budoucnosti přijít. Spektrální analýza totiž již tehdy, na začátku minulého století, dovedla zjistit, z čeho se tento meteoroid skládá.

A tak, když Pařížská observatoř oznámila, že podle výpočtů jejích odborníků má meteoroid v průměru pětapadesát metrů, váží milion osm set tisíc tun a je celý z ryzího zlata, začala teprve skutečná HONBA ZA METEOREM. Nastal nekontrolovatelný sled událostí. Každý by totiž měl nejraději toto bohatství jen pro sebe. Také vás napadá jistá paralela s dnešní dobou, kdy při honbě za bohatstvím, které je zejména vnímáno jako nerostné a surovinové, se lidstvo neostýchá použít jakékoli prostředky, včetně válečných konfliktů? Tehdy ve výšce 400 km nad zemí kroužil meteoroid nesmírné ceny. Hodnota, která by se dala získat v podobě ryzího zlata, překonávala všechny představy o možném bohatství. Nadšenému fyzikovi se však podařilo vypočítat jeho dráhu letu a sestrojit přístroj, který by ho mohl nasměrovat na konkrétní místo dopadu na Zemi. Zde není bez zajímavosti, že pro sestavení přístroje hrála důležitou roli mimořádně zajímavá hornina, která se jmenuje smolinec a byla za tímto účelem nakoupena v Čechách poblíž stříbrných dolů v Jáchymově. Uraninit, jak je dnes smolinec správně nazýván, je totiž nejdůležitější rudou uranu a radia, používá se například do palivových článků jaderných elektráren. Možná Vás také napadá, jaký je vlastně rozdíl mezi meteorem, meteoroidem a meteoritem. Meteoroidy jsou objekty o velikosti milimetrů až několika desítek metrů, které se pohybují mezi planetami naší sluneční soustavy.

Pokud se takový meteoroid střetne se Zemí, tedy vletí do její atmosféry, vidíme světelný úkaz, kterému říkáme meteor. A když, díky příznivým podmínkám meteoroid neshoří v naší atmosféře a dopadne na povrh Země můžeme nalézt toto kosmické těleso, které nazýváme meteoritem. Příběh ve Vernově románu se čistě jen z důvodu lidské hlouposti vyhrotí až do situace, kdy hrozí celosvětová katastrofa. Ale vida, všechno se podaří vyřešit dobrotou lidského srdce, která se v mezní situaci prostě musí projevit. Morální rozhodnutí jedince, pro kterého dobro i věda znamenaly více než jakékoli bohatství, se ukázalo nakonec rozumnější než všechny vlády a osobnosti světa. Světový konflikt byl naštěstí zažehnán, protože meteor byl nasměrován tak, aby z meteoroidu nezbylo při jeho dopadu vůbec nic. Ale kdo ví, třeba se nám nějaký střípek z tohoto kosmického tělesa, tedy meteorit, podaří i po více než sto letech objevit. Vždyť lidé každý den nacházejí meteority po celém světě, a to i mnohem starší. Ani sám Julius Verne nemohl tehdy tušit, jak stále aktuální je jeho vědeckofantastický příběh. To, že všechno zlato na Zemi pochází z vesmíru a na naši planetu se dostalo dopadem asteroidů je dnes již vědecky ověřený fakt. Ale jak obrovský potenciál má například asteroid Psyche 19, který poletuje mezi Jupiterem a Marsem, se ukazuje díky zájmu americké vesmírné agentury NASA, která se rozhodla uskutečnit misi nazvanou Discovery Mission s cílem dosáhnout tohoto asteroidu už v roce 2026. Možná tak stojíme na počátku nové průmyslové éry, kdy zlato a další vzácné kovy budou získávány těžbou ve vesmíru. Některé odvážné těžební společnosti jsou touto výzvou více než nadšené, protože například zmíněný asteroid Psyche 19 obsahuje podle prvních odhadu takové množství zlata, že na každého člověka na planetě je to v přepočtu několik tun. Více než sto let staré sdělení, kterým Verne ve svém románu varuje lidstvo, tak dnes opět ožívá … Nuže, vypravme se společně za dalšími adventures dvojjazyčného tábora SUMMER TIME.

POZNÁVACÍ VÝLET

Jedno odpoledne je věnováno výletu za krásami jižních Čech. I v průběhu celé cesty zůstává ve středu našeho zájmu angličtina. Děti se prostřednictvím her a poutavého anglického výkladu seznámí s místními pamětihodnostmi a dalšími zajímavostmi. V rámci výletu jsme již navštívili například historické sklepení města Tábora či se plavili parníkem po Vltavě z hradu Zvíkov na zámek Orlík – zamekorlik.cz nebo z Týna nad Vltavou do Podolska, kde původně stával náš Stádlecký řetězový most. S napínavým očekáváním jsme zamířili i do vodní elektrárny Orlík, kde jsme absolvovali prohlídku techniky přímo v provozu, a pak jsme brázdili širokou říční hladinu na přehradě. Jindy jsme se podívali do lázeňského městečka Bechyně nebo dopluli na raftech k romantické zřícenině gotického hradu v Dobronicích. Úspěch sklidil také nádherný rozhled z věže zámku Hluboká nad Vltavou – zamek-hluboka.cz a návštěva zoologické zahrady, kde nás pobavilo dovádění surikat, či královské město Písek, kde jsme za zvuků Kaplanovy turbíny obdivovali nejstarší veřejnou vodní elektrárnu v Čechách a na přilehlém ostrůvku jsme si uspořádali bohatý piknik. Také jsme si udělali nejedno selfie před romantickým vodním zámkem Červená Lhota – zamek-cervenalhota.cz a dozvěděli se, proč se jeho bílá barva změnila na červenou.

A když nás později adventures zavedla přímo mezi objevitele pokladů ukrytých v hlubinách země, umožnilo nám podzemí Pacovy hory, nedaleká Chýnovská jeskyně – caves.cz/jeskyne/chynovska-jeskyne bezprostřední setkání s realitou.

Jak se přihlásit

Rezervovat